Abstrakt nr 132: «Laparoskopisk radikal reseksjon forbedret overlevelse i like stor grad som åpen mesokolisk reseksjon for kolon cancer i prospektiv singel-senter studie». Medforfattere: Iversen K. og Søndenaa K.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging