Kjære kirurger.

Norsk Kirurgisk Forening ønsker å komme med en oppfordring om å ha spesielt fokus på smitteregimer på operasjonsstuen. Dette for å hele tiden best mulig ivareta teamets og egen sikkerhet. Det er sannsynlig at asymptomatiske, smitteførende pasienter vil havne på et operasjonsbord i Norge ila uken. I et slikt tilfelle er det viktig å tenke på alt som potensielt kan utgjøre en smitte-risiko som blod, kroppsvæsker og operasjonsrøyk. Andre virus har vist seg å kunne spres i operasjonsrøyk. Vi vet ingenting om Covid-19 har slike egenskaper, men det er rimelig å minimere operasjonsrøyk ved å holde energiinstrumenter så rene som mulig og passe på at røykavsug til enhver tid fungerer. Ved laparoskopi vil vi anbefale at man ikke lufter ut gass fra buken via trocarer eller tomi, at man unngår lekkasje rundt trocarer og at man fortrinnsvis benytter røykavsug som er tilkoblet filter for å ha en så lukket krets som mulig. Kontroller gjerne eget utstyr og spesielt at filter er på plass og i orden.

Vi har lagt ved en artikkel med erfaringer far Italia og Kina. Norsk Kirurgisk Forening stiller seg ikke nødvendigvis bak alt som står her, men ber folk lese kritisk og reflektere over innholdet.

NKF har spilt inn mot sentrale myndigheter at det er behov for retningslinjer mtp smittevern for operativ-virksomhet og endoskopisk virksomhet. Vi håper det kan komme retningslinjer på plass i nærmeste fremtid.

Oppfordrer ellers alle til å solidarisk følge lokale/nasjonale retningslinjer når det gjelder beskyttelsesutstyr.

Håper alle holder seg friske og ønsker dere lykke til i kampen videre mot Covid-19.

Retningslinjer fra SAGES:

https://www.sages.org/recommendations-surgical-response-covid-19/#update

Med vennlig hilsen     

John Christian F. Glent
Leder

Norsk Kirurgisk Forening
Epost: jglent@gmail.com
Mob: 922 14 992

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging