Norsk Thoraxkirurgisk Forenings pris for beste foredrag, Medistim-prisen, er på kr 15.000,-. Den ble i år vunnet av: Thor Allan Stenberg. 

«Adrenomedullin-adrenalin øker hjerte-minuttvolum og systolisk funksjon via energetisk nøytrale mekanismer» (abstrakt 172). Thor Allan Stenberg1,2, Anders Benjamin Kildal1, Ole-Jakob How1, og Truls Myrmel1,2

1. Kirurgisk forskningslab, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø 

2. Avdeling for hjerte-, lunge-, karkirurgi, UNN, Tromsø.

Resyme:

Adrenomedullin (AM) er et vasodilaterende peptid som reduserer mortaliteten i den akutte fasen av eksperimentelt hjerteinfarkt. AM kan imidlertid ha en negativ effekt ved hemodynamisk instabilitet ettersom AM er vasodilaterende og inotropisk nøytralt. Kosekresjon av AM og adrenalin fra adrenerge celler er påvist in vitro, og indikerer en fysiologisk interaksjon mellom substansene. På bakgrunn av dette studerte man den hemodynamiske og energetiske profilen til kombinasjonsbehandling med AM og adrenalin i terapeutisk anvendbare doser.

Hjertefunksjon og -energetikk ble kartlagt ved hjelp av et trykk-volumkateter og beregning av forholdet mellom mekanisk arbeid og O2-forbruk (PVA-MVO2) i en grisemodell med åpen thorax og intakt hjertefunksjon. AM (15 ng kg-1 min-1; n = 8) eller fysiologisk saltvann (n = 6, kontroll) ble infundert i 120 minutter. Dernest la man til en parallell infusjon av adrenalin (50 ng kg-1 min-1) i begge gruppene. Interaksjons- og energetikk-data ble så analysert ved hjelp av linear mixed models. Resultatene viser at AM er inotropisk nøytralt og øker hjerte-minuttvolumet primært via vasodilatasjon og økt hjertefrekvens. Ved kombinasjon av AM og adrenalin øker hjerte-minuttvolumet og kontraktiliteten i større grad enn for adrenalin alene, noe som indikerer en synergieffekt av kombinasjonsbehandlingen. Det ble ikke observert noen  uforholdsmessige endringer i hjertets energetikk.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging