Det har fra NKF side vært et ønske om å styrke de basale kirurgiske ferdigheter tidlig I kirurgiutdanningen. I den forbindelse er et slikt kurs velegnet å gjennomføre det første året I spesialiseringen. Kanskje kan kurset I framtiden regionaliseres til flere sykehus. Tilbakemeldingene på første avholdte kurs har vært gjennomgående positive. For å lese mer, klikk på link til Ullevål sykehus sin hjemmeside

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging