Bedømmelseskomiteen kom med følgende redegjørelse:

Vi slutter oss til de kriteriene som ble brukt ved forrige års tildeling: «En faglig artikkel som først og fremst skal gi mulighet til å kikke over gjerdet til områder av kirurgien leseren selv ikke har spesiell innsikt i. Artikkelen bør ikke være for lang. Den må ta realistisk hensyn til at leseren har begrenset tid til å innhente nytt fra andre fagområder. Forfatteren må demonstrere både innsikt, oversikt og klar formidling».

Ved å legge disse kriteriene til grunn, var det gledelig å registrere at det var flere gode artikler som var potensielle kandidater til prisen. Det innebærer at KIRURGEN kan fylle en rolle som formidler i en tid der kirurgien subspesialiseres og dermed fragmenteres, og der faren for «informasjonsdrukning» pga av et stort og voksende antall vitenskapelige artikler er stor.

2. pris går til Arne Seternes, Martin Björck og Torbjørn Dahl for artikkelen: «Lukking av åpen buk med fascietraksjon og vakuum etter aortakirurgi».

Dette emnet er svært viktig og har betydelig overføringsverdi ut over karkirurgien, og er dermed av stor interesse for mange kirurger. Artikkelen er passe lang, den har greie kapitler med gode headings. 12 referanser og gode illustrasjoner. Forfatterne viser at de på grunnlag av egne erfaringer har god innsikt i emnet uten at artikkelen bærer preg av primært å være en presentasjon av eget materiale.

1. pris går til Cecilie Våpenstad og Ronald Mårvik for artikkelen: «Opplæring og kvalitetssikring av motoriske ferdigheter hos laparoskopiske kirurger». «En kirurg trenger kognitive ferdigheter, evne til problemløsning og ledelse, teoretisk kunnskap, samt bestemte motoriske ferdigheter for å bli en god kirurg». «Hvordan kan man sikre at den ferdige kirurg innehar alle disse evnene?»

Forfatterne foreslår et konkret opplærings og validert sertifiseringsopplegg, enten obligatorisk eller ved at for eksempel et sykehus pålegger alle ansatte kirurger å gjennomgå sertifisering før de kan operere på sine pasienter.

Temaet kirurgiske ferdigheter og ferdighetstrening er svært viktig, men lite påaktet. Artikkelen er velskrevet, passe lang, har gode illustrasjoner og 18 relevante referanser. Emnet er kontroversielt og vi finner at forfatterne av artikkelen ikke bare utviser adskillig mot ved å presentere dette konkrete opplegget, men også gir tydelig retning for utviklingen framover.

ANNONSER

KURS/MØTER