KIRUB står for «Kirurger under utbildning» og er en forening som ivaretar interessene til leger under spesialisering innen de kirurgiske fagene i Sverige. Rent organisatorisk er de en delforening av Svensk Kirurgisk Forening (SKF). Foreningen har et eget budsjett hvor deres hovedinntekt er et årlig støttebidrag fra SKF, som til gjengjeld krever inn årskontingent av sine medlemmer på 700 SEK.

KIRUB har 2 faste årlige virksomheter. Under «Kirurgveckan», tilsvarende vårt høstmøte, holdes symposier og foredrag rettet mot kirurger i utdanning. Under årets «Kirurgveckan» som holdes i Karlstad i august, har de eget symposium med temaet:Kirurgisk utdanning i et internasjonalt perspektiv. Her vil det være foredragsholdere fra Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Australia og sannsynligvis Norge.

Deres andre årlige virksomhet, og den viktigste, er å arrangere «KIRUB dagarna». Hvert år arrangeres det et faglig seminar over 3 dager med et program spesielt tilpasset leger i spesialistutdanning. Et nytt sykehus får ansvaret for arrangementet hvert år, og i år var det Södertälje som fikk æren. Årets tema var kolorektal kirurgi samt traumatologi, og seminaret tiltrakk 75 deltagere fra hele Sverige. Store navn innen det gastrokirurgiske- og traumatologimiljøet fra Stockholm og omegn var invitert, inkludert Karolinska Institutet. Hovedattraksjonen var dog gastrokirurgen Bill Heald, kjent som grunnleggeren av Total Mesorektal Eksisjon (TME) som revolusjonerte kirurgi ved rektumcancer. Han utførte en lav fremre rektumreseksjon ved Södertälje sykehus som ble direkte overført til forelesningssalen med mulighet for direkte kommunikasjon mellom operatør og salen. På tross av åpen kirurgi i bekkenet fikk man et godt overblikk av anatomien, og prinsippene ved TME kom godt frem. Muligheten til å se en verdenskjent kirurg operere ble tatt godt i mot av deltakerne, og det hele var en stor suksess.

I tillegg til live-operasjonen, var det første dagen flere interaktive forelesninger om temaer som:

–       Håndtering ved funn av koloncancer ved akutt operasjon

–       Håndtering ved funn av peritoneal carcinomatose ved elektiv operasjon

–       Proktologi

–       Laparoskopi ved akutt og elektiv tarmkirurgi

–       CME – Proksimal ligatur på alle?

–       «Skjelett i garderoben» – Hvordan håndtere komplikasjoner i et større perspektiv

–       Retningslinjer ved nevrotraume

Alle forelesningene holdt en god faglig standard, og var perfekt satt opp for anledningen. Dagen ble rundet av med en grillfest på Vou Club i Södertälje sentrum.

Dag 2 besto av flere workshops, hvor deltagerne ble delt inn i 7 grupper og roterte mellom de forskjellige stasjonene. Hver stasjon varte i 45 minutter. Industrien var her godt representert og stilte opp med deres mest populære utstyr for alle til å prøve.

De forskjellige stasjonene besto av:

–       Ultralyd og avansert bipolar diatermi – teori

–       Valg av materiale ved brokkirurgi

–       Ultralyd og avansert bipolar diatermi – praktiske øvelser

–       Laparoskopisk suturtrening

–       CT abdomen tolkning for kirurger

–       Plastikkirurgiske knep ved suturering

–       Diskusjon rundt utdanning med representanter fra utdanningskomiteen

Selv om mesteparten var rettet mot kolleger i starten av sin karriere, var stasjonene nyttig gjenoppfriskning også for de med litt lenger fartstid. For en slik forsamling, bestående av utdanningskandidater med alt fra to måneder til fem års kirurgisk erfaring, er det viktig at man har noe å tilby til alle deltakerne. Nettopp dette fikk arrangørene til, noe de må berømmes for.

Denne andre dagen ble rundet av med en storslagen bankett på Telgias salonger. Dette lokalet ligger på toppen av Torekällberget i Södertälje med fantastisk utsikt over hele byen. En velsmakende 3-retters middag ble fulgt opp av god drikke og morsomme taler, og en fest som varte inn i morgentimene.

Temaet for den siste dagen var traumatologi med foredrag fra den anerkjente traumekirurgen Louis Riddez ved Karolinska Institutet.

Mellom alle de faglige innslagene møttes styret i KIRUB sammen med representanter fra Ynge Danske Kirurger (YDK) og utsendingene fra Norge for å diskutere utdanning. Det ble holdt foredrag om hvordan utdanningen arter seg i de respektive landene. Overaskende nok er det store forskjeller mellom oss og våre naboland. Konklusjonen var at vi har mye å lære av hverandre, og man bør opprette et formelt skandinavisk samarbeid for leger i utdanning. Derfor ble vi enige om å fortsette samtalene underKirurgveckan i august i forbindelse med overnevnte symposium. Forhåpentligvis kan vi starte et samarbeid på tvers av landegrensene for leger i spesialisering innen kort tid!

Hele arrangementet var veldig profesjonelt organisert med støtte fra kommunen og fra industrien. «KIRUB dagarna» har gjennom årene opparbeidet seg et rykte for å ha et godt faglig innhold og for å trekke til seg mange leger, slik at støtte fra industrien og fra de lokale kommunene er enkelt å få. I gjengjeld opparbeider industrien seg et forhold til fremtidens kirurger og kommunen får anledning til å vise akademikere det beste ved deres byer for fremtidig rekruttering. Dette kom helt tydelig frem under talen ved ordføreren av Södertälje, som var henrykt over å ha muligheten til å være med å arrangere et slikt seminar.

Vårt oppdrag, som utsendinger fra Norge, var å se om noe av dette var overførbart til Norge. Og det syns vi definitivt! Vi har per i dag ingen forum eller forening som ivaretar interessene til kirurger under utdanning. Utover diverse kurser har vi heller ingen arena for å knytte kontakter, eller forum hvor man formelt kan diskutere hva vi mener om ting som berører oss direkte, f.eks spesialistutdanning. Jeg som LIS-lege representant i styret i NKF, blir ofte spurt om hva LIS-leger mener om forskjellige temaer. Utover meningene til mine kolleger på sykehuset hvor jeg tjenestegjør, og til en viss grad etter diskusjoner på kurs, vet ikke jeg hva den generelle holdningen er. KIRUB har vist oss hvor nyttig en slik forening kan være, ikke bare ved å holde dette seminaret men ved å blant annet vise hvordan de samarbeider tett med SKF og deres utdanningskomite. På denne måten har de direkte innvirkning i hvordan utdanningen skal se ut. I disse dager hvor utdanningen sannsynligvis skal omorganiseres fullstendig i Norge, er det viktig for dagens LIS-leger innen kirurgi å involvere seg og få sagt sine meninger.

I samarbeid med NKF og YLF skal man nå se om det er mulig å opprette et eget forum for kirurger i utdanning i Norge. Om noen er interesserte i å være med i oppstartsarbeidet, er det bare å ta kontakt!

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging