Nasjonal kompetansetjeneste arrangerer i samarbeid med traumesenteret på Ullevål en nasjonal forskningsdag på Holmenkollen Park Hotell tirsdag den 21.10.2014. Dette er andre dag i høstmøteuken, møtet går parallelt med Norsk Kirurgisk Forenings høstmøte.

Det foregår mye god forskning innen traumatologi i Norge, men det er behov for mer. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi utlyser derfor en foredrags- og posterkonkurranse der vi inviterer ALLE som jobber med traumebehandling til å delta.

Dagen starter med faglig påfyll, blant annet foredrag av professor Desmond Winter fra University College of Dublin om forskning.

Det er to konkurranser:

Frie foredrag holdes på engelsk (internasjonalt dommerpanel) og abstrakt må skrives på engelsk. Her utlyses to priser på hhv 15.000 og 10.000 kroner i reisestøtte til faglig kongress el.lign.

Postersesjonen holdes på norsk, abstrakter skrives på norsk. Det vil bli postergjennomgang der erfarne forskere vil lede presentasjoner av de enkelte postere, og forfatterne kan presentere sine funn og svare på spørsmål fra deltakerne. Her er prisen 10.000 kroner i reisestøtte til faglig kongress el.lign.

Vi oppfordrer alle ledd i den akuttmedisinske kjeden for traumepasienter – fra førstehjelp på skadested til ferdig rehabilitering og pasienterfaringer – til å delta og melde på abstrakter. På denne måten blir vi kjent med hverandres forskning. Du trenger ikke være «forsker» for å presentere, men det kan være en fordel å alliere seg med noen som har prøvd det før.

 

Abstraktfristen er 31.8.14, så det er på tide å begynne å tenke på prosjekter! Nærmere informasjon finner du på Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-T) sin hjemmeside www.traumatologi.no

 

Eksempler på abstrakter fra 2013 finner du her:

http://www.grafiskpartner.no/hostmotet/Abstrakt-238-240.pdf

phpThumb_generated_thumbnailjpg-5

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging