Bakgrunn

Da Vinchi roboten ble første gang tatt i bruk ved Rikhospitalet/Radiumhospitalet i 2004. Siden den gang har over 800 pasienter ved blitt behandlet med denne metoden. For mer informasjon og bakrunn om metoden, se link (Robotassistert laparaskopisk prostatectomi ved prostatacancer, Bjørn Brennhovd, Kirurgen nr.4- 2007.) Ved Aker, som fikk sin robot høsten 2007, utføres det årlig rundt 200 slike inngrep.

Store muligheter ved HUS

De siste årene er det blitt utført ca 75-80 åpne prostatectomier ved HUS. Med den nye roboten håper konstituert avdelingssjef ved Urologisk avdeling, Christian Beisland å doble volumet til rundt 150 i året. Det er per i dag lange ventelister for denne type kirurgi, og det er avdelingens ønske om å kunne rekruttere pasienter utenfor Helse-Bergens opptaksområde.

Flere roboter vil komme

Ved SUS (Stavanger) er finansieringen av daVinci robot snart fullført, godt hjulpet av innsamlingsaksjonen ”Sykehuset i våre hender” som har bidratt med halvparten av pengene (link)

Robotassistert laparaskopisk prostatectomi ved prostatacancer, Bjørn Brennhovd, Kirurgen nr.4- 2007.

 

phpThumb_generated_thumbnailjpg-12

1. konstituert overlege Ravi Rawal (t.v) opererer under god veiledning av Bjørn Brennhovd.

 

phpThumb_generated_thumbnailjpg-13

2. Pasienten ligger med hodet tiltet nedover, noe som gir anestesien ikke-optimale forhold.

 

phpThumb_generated_thumbnailjpg-11

3. Bilde tatt fra pasientens hodeende. Totalt fire robotarmer er plassert inn i pasienten. I tillegg er det porter som benyttes av assistent, i dette tilfeller Yngve Nygård (nede til venstre)

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging