Iløpet av den 10 årene har det blitt gjennomført 89 kurs ved utgangen av dette året. ATLS er nå obligatorisk for enkelte spesialiteter og et krav for teamledere ved sykehus som skal motta traumer. I tråd med det økende behovet har det blitt økt antall kurs og kursplasser, slik at det i 2014 har vært hele 240 kursplasser.

Les mer om 10 års jubileet her

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging