Hjem2023-10-17T01:34:30+02:00

De Nordiske landene profiterer på utvidelse av robotassistert kirurgi

Over 100 da Vinci installasjoner er frem til i dag blitt brukt i over 200 000 pasientoprosedyrer. Rune Eggum, kirurg ved kar- og thoraxavdelingen ved Akershus Universitetssykehus: "For meg er det ingen tvil om at robotkirurgi er fremtiden, og at fremtiden er her, og nå. Vi har allerede gjort store fremskritt i å forbedre pasientbehandlingen på en trygg, skånsom og presis måte med robotassistert thoraxkirurgi ".

By |26. oktober 2023|Categories: Fagstoff, Øvre malign|

Kirurgen 3/23

Maligne sykdommer i lever og galleveier

1710, 2023

MALIGNE LEVERSVULSTER

By |Categories: Fagstoff, Gastrokirurgi, Lever- galle og pankreaskirurgi|

Leveren er det organet i kroppen hvor det hyppigst forekommer metastaser. Levermetastaser er langt vanligere enn primær leverkreft, som hovedsakelig består av hepatocellulært carcinom, intra- og ekstrahepatisk kolangiokarsinom, og galleblærekreft. I dette temanummeret gir norske eksperter en bred presentasjon av primære og sekundære leversvulster og aktuelle behandlingsmodaliteter.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen