INNHOLD
august 2015
MTOTFLS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Opphavsrett:
©Norsk Kirurgisk forening
2009-2012

Webmaster og design:
www.drd.no

Akademia

Det er mange som har uklare oppfatninger om hva akademia er, og hvilken betydning det har. Enkelte tror at det er universitetsfolk som driver med merkelige ting som Glukose-6-fosfatdehydrogenase eller med kvelning av rotter. Aktiviteter som i festtaler blir nevnt som viktig, men som ingen egentlig ser noen sammenheng med i det daglige kliniske liv. Et naturlig spørsmål fra dette ståsted burde være: Trenger vi akademia og hva kan det tilby i hverdagen?

Etableringen av et nasjonalt, karkirurgisk forskningssamarbeid – Den norske carotisstudien

Etableringen av et nasjonalt, karkirurgisk forskningssamarbeid

Våren 2012 tok UNIKARD, som er en nasjonal forskningssatsning i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG), i samarbeid med styret i Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF) initiativet til en minikonferanse i et forsøk på å samordne og styrke den karkirurgiske forskningen i Norge. Invitasjon ble sendt til de karkirurgiske avdelinger ved universitetssykehusene. Målet var å øke den vitenskapelige produksjonen innenfor karkirurgien, herunder å stimulere prosjekter som innebar samarbeid på tvers av de regionale helseforetakene. Det første møtet ble avviklet 9. mai, og det ble der fremlagt utkast til mulige protokoller som kunne egne seg for multisenterstudier. Et foreløpig arbeidsutvalg ble etablert, og dette besto av Erney Mattsson (Helse Midt), Jørgen J. Jørgensen og Jarlis Wesche (Helse Sørøst), Torbjörn Jonung (Helse Vest), NKKFs daværende leder Arne Seternes, og undertegnede (Helse Nord). I september ble det gjort vedtak om å gå videre med et protokollutkast som tok sikte på å kartlegge norsk praksis omkring behandling av symptomgivende carotisstenose, og jeg ble utnevnt som prosjektansvarlig og koordinator for studien.

NORKAR og NKKF – Jubileumsfeiring for begge

NORKAR og NKKF – Jubileumsfeiring for begge

Både Norsk karkirurgisk forening og Norsk karkirurgisk register har runde bursdager i år, NKKF fyller 25 år mens NORKAR fyller 20. Norsk karkirurgisk register har sitt opphav i fagmiljøet, ved at Norsk karkirurgisk forenings kvalitetsutvalg fikk et oppdrag av foreningen om å lage et kvalitetsregister for karkirurgien i Norge i 1995. Registeret ble opprettet under ledelse av Ola Sæther, overlege ved Regionsykehuset i Trondheim, og videreutviklet under ledelse av Erik Halbakken, overlege ved Sykehuset Vestfold i Tønsberg. I 2009 fikk NORKAR status som nasjonalt kvalitetsregister og del av det nasjonale hjerte- og karregisteret. Eierskapet ble da overført til Helse Midt-Norge, men inntil den tid var registeret eid og drevet av Norsk karkirurgisk forening. Dette er trolig årsaken til at registeret er så godt integrert i det karkirurgiske fagmiljøet, noe som både er viktig for miljøet og samtidig svært verdifullt for registeret, som har sin aller viktigste målgruppe i foreningen.

Rumperte abdominale aortaaneurismer og screening av abdominale aneurismer i Norge

Rumperte abdominale aortaaneurismer og screening av abdominale aneurismer i Norge

Rumpert abdominalt aortaaneurisme (rAAA) er en livstruende akutt kirurgisk tilstand, der rask diagnose og kirurgisk behandling er viktig for overlevelse. Det er rapportert fallende mortalitet ved rAAA, men flere studier indikerer fortsatt høy mortalitet på 30 – 50%1. Flere med sykdommen (rAAA) dør før de kommer til sykehus eller før de blir operert. Den fortsatt høye mortaliteten gir grunnlag for å finne potensielle forbedringer som kan redusere dødeligheten.