INNHOLD
juli 2014
MTOTFLS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Opphavsrett:
©Norsk Kirurgisk forening
2009-2012

Webmaster og design:
www.drd.no

Frivillighet og forskning

Frivillighet og forskning

Ikke alle barn vokser av seg gulping og oppkast. Charlotte har sett nærmere på hvordan man best behandler barn og ungdom som sliter med å holde maten i magen

Forskningsdag Traumatologi

Forskningsdag Traumatologi

Nasjonal kompetansetjeneste arrangerer i samarbeid med traumesenteret på Ullevål en nasjonal forskningsdag på Holmenkollen Park Hotell tirsdag den 21.10.2014. Dette er andre dag i høstmøteuken, møtet går parallelt med Norsk Kirurgisk Forenings høstmøte.

Palliativ behandling ved cancer recti

Palliativ behandling ved cancer recti

Begrepet «palliativ behandling» forbindes ofte med krevende smerteproblemer hos terminale pasienter med inkurabel sykdom. «Palliativ behandling» brukes også når tumorrettet behandling ikke medfører helbredelse, som for eksempel ved en R2 reseksjon av en primærtumor med utbredte metastaser. På denne måten brukes begrepet komplementært til begrepet «kurativ» uten å ta hensyn til symptomlindring. Ordet «palliasjon» kommer fra det latinske ord «pallium», som betyr «klede» eller «kåpe», og palliativ behandling kan da forstås som «å dekke over» noe som man ikke kan fjerne. Palliasjon (engelsk «palliative care») er definert av WHO som behandling som retter seg mot pasientens fysiske og psykiske plager og sosiale og åndelig-eksistensielle problemer (1). Dette innebærer at palliativ behandling ved cancer recti sikter til å optimalisere pasientens livskvalitet i et større perspektiv enn bare å redusere sykdommens omfang. I denne artikkelen beskrives tilnærmingen til pasienter med behov for palliativ behandling, og de hyppigste problemstillinger hos pasienter med avansert cancer recti som krever palliativ behandling.

Kirurgisk behandling av levermetastaser ved rectumcancer

Kirurgisk behandling av levermetastaser

Kirurgisk behandling av metastaserende rectumcancer med kurativt siktemål må kunne sies å representere en av de aller største utfordringer i gastrointestinal kirurgi, fordi vi her står overfor to kreftentiteter som hver for seg krever spesiell kirurgisk kompetanse. Derfor er behandlingen av både primærtumor i rectum og behandlingen av levermetastaser sentralisert til utvalgte sykehus.

Patologisk vurdering ved rektumcancer

Patologisk vurdering ved rektumcancer

Kreft i rektum er henholdsvis den 6. og 8. hyppigste kreftformen hos menn og kvinner i Norge med en noe økende insidens. Vurdering av operasjonspreparatene fra rektum har noen viktige tilleggsfaktorer i forhold til vurdering av kreft utgått fra tykktarmen, og rapporten fra patologen er viktig med tanke på kvalitetskontroll, prognose og videre oppfølging.